pezet.eu   pezet.com.pl   zegaryelektroniczne.com   zegaryelektroniczne.com.pl   zegaryelektroniczne.pl  
Rok założenia
1989

45-215 Opole ul. Luboszycka 18
Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki
PeZeT Krzysztof Hajduczek
tel. 77 4744 264 info@pezet.com.pl
Nasze aukcje :
Allegro
Nick : pezetsc

Współpracujemy z :

spectra-laser logoZastrzerzenia prawne

Polityka prywatności,
RODO


Program KANTOR 2000 z GIIF wer. 3.20

Proponowany program KANTOR 2000 eksploatowany jest od ponad 25 lat w wielu kantorach na terenie kraju. W okresie eksploatacji modernizowany był w oparciu o wskazówki użytkowników i wymagania Urzędów Skarbowych, Nadzoru Bankowego oraz Generalnego inspektora informacji finansowej z poszczególnych rejonów kraju.
główne okno programu Program w wersji 3.xx jako jeden z nielicznych na rynku został od podstaw napisany dla środowiska WINDOWS®, a nie jak wiele innych programów jedynie dostowany do pracy w systemie Windows®. Do pracy z programem w szczególności polecany jest system Windows® 10, ale w równej mierze może to być WINDOWS® 7, 8, XP, Vista (działa na wersjach 32 i 64 bitowych). Do wydruku asygnat, ze względu na szybkość i oszczędność papieru, najlepiej jest użyć drukarki termicznej XPRINTER 80mm(dostępne w naszej firmie) lub igłowej obsługującej tryb tekstowy (np. Seiko SP2400, Epson LX300 - już trudno dostępne), raporty mogą być drukowane na dowolnych drukarkach. Preferuje się stosowanie sprzętu aktualnej generacji z Windows® 10 oraz dostępem do Internetu, co zaczyna być konieczne dla przekazywania danych dla GIIF i NBP.
Program jest przygotowany do transmisji elektronicznej, generuje raporty PZ-KAN w najnowszym, wymaganym przez NBP formacie, jak równieź eksportuje raporty PZ-KAN do formatu XML, który jest wymagany przy elektronicznej transmisji danych do NBP.
Najnowsza wersja programu posiada również rejestr transakcji GIIF umożliwiający wprowadzanie kart transakcji, drukowanie ich oraz generowanie pliku XML do wysyłki elektronicznej do GIIF.
W aktualnej wersji jest dostępny w ramach raportu dziennego dodatkowy raport odnośnie oceny ryzyka bezpieczeństwa finansowego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Program zabezpieczony jest 4 poziomowym systemem haseł (kasjer,kierownik,szef,admin) oraz posiada dla zwiększenia bezpieczeństwa kodowane nieczytelne bazy danych (wymagane przez RODO oraz tajemnicę finansową), których niepowołana osoba nie otworzy żadnym znanym edytorem bazodanowym.
Program jest bardzo łatwy w obsłudze, szybki i pewny w działaniu oraz mało wymagający co do sprzętu. Wszystkie transakcje, wpisywanie kursów realizowane są na jednym, niezmiennym ekranie monitora, na którym wyświetlane są także stany w kasie poszczególnych walut i złotówek. Decyduje to o szybkosci i łatwości w obsłudze programu.

okno operacji Program umożliwia dokonywanie transakcji kupna, sprzedaży, wymiany, łącznych, za zadeklarowaną kwotę i tzw. transakcji szybkich. Dodatkowo rozróżniane są transakcje z rezydentami, nierezydentami, bankami oraz występują operacje przesunięć walut i złotówek pomiędzy kantorami tego samego właściciela, operacja sprzedaży do banku z walutą w drodze.
Program zawiera zestaw wydruków (do wyboru przez użytkownika) pozwalających na pełne rozliczenie się z Urzędem Skarbowym, kwartalny raport PZKAN dla NBP oraz rozliczenia przesunięć walut.
Wydruki te przed drukowaniem można oglądać na ekranie monitora, co więcej można je oglądać w dowolnym momencie i drukowac np. w celu rozliczenia zmiany. Program umożliwia wydruki na papierze 150 i 240mm oraz na drukarkach miniaturowych termicznych. Za zgodą Urzędu Skarbowego można drukować dowody transakcji bez kopii, gdyż kopie dowolnego rachunku można drukować w dowolnym momencie, co zwykle dla kontroli jest wystarczające.
okno podglądu wydruku Program steruje elektronicznymi tablicami kursów walut i Wyświetlaczem należności dla klienta, również dostarczanych przez naszą firmę.
Program KANTOR 2000 współpracuje również z drukarkami fiskalnymi produkowanymi przez firmę ELZAB S.A. oraz NOVITUS
Pozwala na wystawianie asygnat firmom oraz prowadzi rejestr kontrahentów i pilnuje dopuszczalnych obrotów gotówkowych z firmami.

Program jest użytkowany przez właścicieli sieci kantorów oraz w kantorach obsługiwanych osobiście przez właściciela spełniając oczekiwania jednych i drugich.

Kliknij jeżeli chcesz pobrać instrukcję

Kliknij jeżeli chcesz pobrać DEMO programu KANTOR

Cennik oprogramowania KANTOR 2000 z GIIF Kliknij jeśli chcesz zamówić licencje programu kantor

WersjaCena nettoCena brutto
Na pierwszy komputer w firmie 790,00971,70
Na pierwszy komputer przy zakupie z tablicą kursów walut650,00799,50
Na kolejny komputer w firmie 475,00584,25
Upgrade z wersji 3.1X dla Windows posiadających również licencję GIIF80,0098,40
Upgrade z wersji 3.1X dla Windows nie posiadając licencji GIIF210,00258,30
Upgrade z wersji 2.XX dla DOS555,00682,65
Cesja licencji na nowego użytkownika 80,0098,40
Wszystkie ceny w PLN loco magazyn Opole.


zegarycyfrowe.com   zegarycyfrowe.com.pl   zegarycyfrowe.pl   digitclocks.com   digitalclocks.eu